Çfarë shikojnë rekrutuesit te kandidatët?

Sipas disa studimeve të bëra, 93% e rekrutuesve ende bazohen te CV, megjithatë ata kontrollojnë edhe disa vende të tjera para se të shkojnë të aplikimi i drejtpërdrejt. Ndër to mund të përmendim: Referencat – 78% Rrjetet sociale – 56% Aplikimet e drejpërdrejta renditen të tretat, me 45% e më pas rekrutuesit e jashtëm me 38%. Rekrutuesit nuk janë të interesuar për letrën tuaj të motivimit apo mesataren tuaj 56% e rekrutuesve pohojnë se hasin vështirësi në gjetjen e kandidatëve të kualifikuar. Ndër to ata nuk përmendin si cilësore letrën e motivimit apo mesataren. Faktorët më të rëndësishëm janë...

Read More