Apple ka ndryshuar disa nga udhëzimet e vlerësimit të aplikacioneve për App Store. Në sajë të këtyre ndryshimeve përdoruesit morën versione falas të aplikacioneve.

Udhëzimet e reja kanë futur ndryshime emocionuese, për shembull, dispozita më të rrepta në lidhje me aplikimet e valutës digjitale. Shkurtimisht, tani është thënë qartë se aplikacionet janë të ndaluara për minim në sfondin e pajisjeve tuaja në këmbim të ofrimit të shërbimeve falas. Apple do të monitorojë në mënyrë aktive aplikimet e dyshimta dhe do të largojë këdo që shkel rregullat edhe nëse përdoruesit i pranojnë kushtet e reja.

Aplikacionet pa abonim mund të ofrojnë versione falas të provës përpara se të ofrojnë një mundësi të plotë zhbllokimi. Kjo do të funksionojë në mënyrë që t’ju ofrohet blerje e lirë brenda aplikacionit në një formë, një version 14-ditor. Me fjalë të tjera, përdoruesit të cilët ende nuk kanë blerë Monument Valley mund të jenë në gjendje ta provojnë falas për disa ditë.