Karakteristikat e reja të facebook përfshijnë postimet me zë, arkivin e tregimeve dhe disa funksione të ruajtjes në Cloud. Janë shtuar tre funksione të reja për aplikacionin që do t’i ndihmojnë përdoruesit “të krijojnë dhe ruajnë kujtimet” në një mënyrë më efektive.

Përdoruesve do t’iu ofrohet një mundësi për të mbajtur një foto ose video direkt në llogarinë e tyre në Facebook. Kjo do të jetë e dobishme për buxhetimin e përdoruesve që kanë hapësirë të kufizuar të ruajtjes në pajisjet e tyre.

Të gjitha fotot dhe skedarët video të ruajtura në seksionin e kamerës në Facebook do të jenë të dukshme vetëm për përdoruesit pasi të jenë regjistruar në aplikacion. Pastaj mund të vendoset se çfarë do të bëjë përdoruesi me dosjet që dëshiron të publikojë në llogarinë e tij.

Kamera e Facebook gjithashtu merr opsionin audio, i cili mund të përdoret për të nxjerrë mesazhe zanore si postime zanore. Funksioni i arkivimit do të jetë në dispozicion në javët e ardhshme dhe do të mundësojë ruajtjen e Facebook Stories që përdoruesit duan të ruajnë.