Po kërkoni për një punë që ka treg pune dhe page shumë të lartë? Më poshtë publikohet një listë e analizuar nga Glass door për tregun boteror nga ku vijnë edhe tendecat globale për punën. Nga lista vihet re që punët më të paguara janë në fushën e teknologjisë dhe kujdesit shëndetësor, të ndjekura nga financa, juridiku etj. Shumë nga punët e listuara në listë kërkojnë një nivel të lartë edukimi dhe eksperience, ndërsa punë të tjera mund të kërkojnë më pak.

Lista

 1. Fizikant – Paga mesatare bazë 212,270 $
 2. Menaxher Farmaceutike – Paga mesatare bazë 131,099 $
 3. Arkitekt Software-esh – Paga mesatare bazë 130,891 $
 4. Menaxheri Software Development – Paga mesatare bazë 123,747 $
 5. Menaxher Finance – Paga mesatare bazë123,534 $
 6. Solutions Architecht – Paga mesatare bazë 130 , 891 $
 7. Avokat –Paga mesatare bazë 120,424 $
 8. Menaxher IT – Paga mesatare bazë 115,642 $
 9. Analytics Manager – Paga mesatare bazë 115 275 $
 10. Menaxheri Taksave – Paga mesatare bazë 114,966 $
 11. Farmacist – Paga mesatare bazë 114,715 $
 12. Menaxheri Produkteve – Paga mesatare bazë 113,959 $
 13. Asistent Fizikant – Paga mesatare bazë 110,871 $
 14. Menaxher i Zinxhirit të Shitjeve – Paga mesatare bazë 106,632 $
 15. Data Scientist – Paga mesatare bazë 105,395 $
 16. Inxhinieri Security – Paga mesatare bazë 102,749 $
 17. Menaxher i Sigurimit të Produkteve – Paga mesatare bazë 101,330 $
 18. Inxhinier i Hardware-ve – Paga mesatare bazë 101,154 $
 19. Menaxher Marketing – Paga mesatare bazë 100,229 $
 20. Administrator i bazave të të dhënave – Paga mesatare bazë 97,258 $
 21. UX Designer – Paga mesatare bazë 96,855 $
 22. Menaxher i Burimeve Njerëzore –Paga mesatare bazë 96,406 $
 23. Inxhinier Software-sh – Paga mesatare bazë 96,392 $
 24. Business Development Manager – Paga mesatare bazë 95,139 $
 25. Inxhinier Shitjesh – Paga mesatare bazë 90,899 $

Burimi: ekonomiaonline.com