Hapi i parë që duhet të kuptojmë kur të arredojmë një apartament të vogël është zgjedhja e pajisjeve të vogla por me shumë funksione. Pastaj, vendosja e rafteve në mure është një zgjidhje e zgjuar pasi ju krijojn mundësi të mbani shumë sende pa qënë nevoja te sakrifikoni të gjitha hapësirat e shtëpisë.

Për një shtëpi me dimensione të vogla është e këshillueshme që për muret, mobiliet, perdet dhe tapetet të përdoren ngjyra të celta. Ngjyra e bardhë është zgjidhja më e mirë duke qënë se e rrit perceptimin e zmadhimit të hapësirës me 10%.

 

Ndricimi i apartamentit është shumë i rëndësishëm, pasi nëpërmjet ndricimit të zgjedhur mund të ndryshosh tërësisht pamjen e apartamentit. Për shembull pozicioni i dritave mund të ulë ose ngrejë tavanin duke zmadhuar apo zvogëluar kështu dhomën.

 

 

Edhe përdorimi i pasqyrave  mund të eliminojnë kufijtë vizuale të hapësirës duke zgjatur fushën vizuale, kështu që vendosja e një pasqyre të madhe apo e disa pasqyrave të vogla në pozicione strategjike të krijon përshtypjen e hapësirave më të mëdha.

 

Për te gjetur mobiljet apo pajisjet per apartamentin tuaj vizitoni “Shtepia e Ofertave”:

https://www.facebook.com/shtepiaeofertavejumirepret/