Si të bëheni akoma edhe më inteligjentë?!

Nëse dëshironi të bëheni akoma edhe më inteligjentë, të rrisni kapacitetin intelektual apo të jeni edhe më të suksesshëm fillimisht duhet të investoni në veten tuaj. Sa më shumë të punoni me veten tuaj dhe të zgjeroni njohuritë tuaja, aq më të aftë dhe të suksesshëm do të jeni. Rritja juaj personale varet vetëm nga ju, nga dëshira dhe vullneti që keni për të investuar te vetja juaj. Por, cila janë disa nga mënyrat që do t’ju ndihmonin për këtë? -Zgjeroni njohuritë/horizontet tuaja Duke zgjeruar horizontet tuaja me rutina të ndryshueshme do të njiheni edhe me shumë mundësi të...

Read More